Patenty:

Patent

Wymagania

Uprawnienia

Sternik

motorowodny

1.   Ukończone 14 lat.   

2.   Zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego.

 

1.   Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.

 

2.   Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Motorowodny

sternik morski

 

1.   Ukończone 18 lat.

 

2.   Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.

 

3.   Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego

1.   Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.

2.   Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 

Kapitan motorowodny

1.   Posiadanie patentu motorowodnego sternika morskiego.

 

2.   Odbycie co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyciu co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

 

 

1.   Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.

2.   Prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich.

 

 

                                                                                                                                                            Mechanik motorowodny

1.   Posiadanie patentu potwierdzającego kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych.

2.   Zaliczenie stażu w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW.

3.   Zdanie egzaminu na stopień mechanika motorowodnego.

 

 

1.   Pełnienie funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

 

 

LICENCJE MOTOROWODNE

Patent

Wymagania

Uprawnienia

 

Licencja na holowanie narciarza wodnego

 

1.   Ukończone 18 lat.

2.   Posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego.

3.   Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających.

1.   Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego.

2.  Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów  motorowych.

Licencja na holowanie statków powietrznych

1.   Ukończone 18 lat.

2.   Posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego.

3.   Zdanie egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych.

 

1.   Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu statków powietrznych.

 

 

 

                                                                                                                                              

 

friend links: silicone bracelets silicone bracelets