Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (ZOZMiNW) to stowarzyszenie działające na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach raz na podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym. Zrzesza kluby i zawodników uprawiających sporty motorowodne, narciarstwo wodne, wakebordzistów i skuterzystów wodnych.

Związek powstał w kwietniu 1988 r.( Decyzja Urzędu Wojewódzkiego Nr 5 z dnia 27.04.1988 r. o wpisie do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ). Grupie inicjatywnej składającej się z 18 osób przewodził Jerzy BAKUŁA. Na Pierwszym Zjezdzie związku wybrano 17 osobowy zarząd. Prezesem został Zygmunt SZWARC.


Organizujemy:

  • egzaminy na uprawnienia i licencje motorowodne,
  • praktyki i staże pływań do podnoszenia kwalifikacji i uprawnień,
  • doradztwo techniczne przy zakupie łodzi motorowodnych,
  • pośrednictwo zakupu/sprzedaży sprzętu pływającego i wyposażenia,


Prowadzimy:

  • ośrodek szkoleniowy i konsultacje przygotowujące do egzaminów na uprawnienia motorowodne i licencje według obowiązujących przepisów,
  • rejestrację jachtów motorowych,
  • certyfikację sprzętu pływającego,


A - HOJ

Zapraszamy do współpracy!


friend links: rubber bracelets custom bracelets